Jahon xo'jaligi tarmoqlari geografiyasi

 Sanoat - moddiy ishlab chiqarishning yetakchi tarmog'idir. U har qanday xo'jalik tarmoqlarining rivojlanishini ta’minlab berish xususiyatiga ega.  ...

Sanoat tarmoqlari geografiyasi

Metallurgiya sanoati jahon xo'jaligini, asosan, konstruksiyabop materiallar - qora va rangdor metallar bilan ta’minlaydi. ...

Sanoat va atrof-muhit

Sanoat - atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy tarmoqdir. U geografik qobiqning barcha qatlamlariga faol salbiy ta’sir ko'rsatmoqda. ...

Qishloq xo`jaligi geografiyasi

Qishloq xo'jaligi moddiy ishlab chiqarishning ikkinchi yirik tarmog'idir. U kishilik jamiyatining eng qadimgi xo'jalik sohasi hisoblanadi.  ...

Jahon chorvachiligi va baliqchiligi

Chorvachilik jahon aholisining kundalik iste’molidagi eng asosiy mahsulotlarni, sanoat uchun esa muhim xomashyolarni yetkazib beradi. ...

Jahon transporti

Transport jahon moddiy ishlab chiqarish tarmoqlarining uchinchi muhim tarmog'idir. ...

Xalqaro iqtisodiy aloqаlar

Xalqaro iqtisodiy aloqalar nafaqat davlatlarning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga, balki xalqaro tinchlikning mustahkamlanishiga ham har taraflama yordam beradi. ...

Yevropa mamlakatlari

Yevropa qit’asining maydoni 10 mln. km.kv ni tashkil etadi. Rossiya Federatsiyasi jami hududning 4,1 mln. km.kv ga teng qismi Yevropa qit'asiga to‘g‘ri keladi. ...

Germaniya Federativ Respublikasi

 Yevropadagi eng rivojlangan davlatlar ichida o'zining ulkan iqtisodiy salohiyat va rivojlanganlik darajasiga binoan GFR keskin ajralib turadi. ...

Rossiya Federatsiyasi

Rossiya - maydoni jihatidan yer yuzidagi eng yirik davlat. U Yevrosiyo shimoliy qismida joylashgan (taxminan 4,1 mln. km.kv – Yevropada, 13,0 mln. km.kv - Osiyoda). ...