Dunyoning siyosiy xaritasi va toponimika

Dunyo siyosiy xaritasi turli tarixiy voqealar, siyosiy o'zgarishlar natijasida o'zgarib turadi. Bunday o'zgarishlar ayrim yangi nomlarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. ...

Toponimika va terminologiya

Geografik terminlar toponimlar (joy nomlari) tarkibida ishtirok etadi va uning (ob'yektning) turini belgilab beradi. Bunday terminlar toponimik terminlar (topoterminlar) deb yuritiladi. ...

Joy nomlarining to'g'ri yozilishi

Geografik nomlarning to'g'ri yozilishi masalasi juda muhim va murakkab masala. Chunki geografik nomdagi biror harf noto'g'ri yozilib qolsa, ma'no butunlay o'zgarib ketishi mumkin. ...

O`zbekistonda geografik nomlarning o`rganilishi

Mamlakatimizda so'nggi yillarda geografik nomlarni o'rganishga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan, ushbu masala mamlakatimizda ustuvor vazifalardan biri sanalib, davlat miqyosida turli qonun va ...

Ozodlik haykali

Ozodlik haykali dunyoning eng tanilgan obidalaridan biri bo'lib, 1886-yil AQSh - N'yu-York shahrida qurilgan. Ozodlik haykali AQShning eng katta timsollaridan biridir. ...

Yerning quyosh atrofida aylanishi

[hide][/hide] Umumiy o‘rta ta'lim maktablarining 5-sinflari uchun Geografiy fanidan "Yerning quyosh atrofida aylanishi" mavzusida videodars ...

Rossiyada "soxta" quyosh hodisasi kuzatildi

2017-yil 7-8-yanvar kunlari Rossiyaning markaziy viloyatlarida kamdan-kam uchraydigan atmosfera hodisasi – "soxta" quyosh yoki ilmiy tilda aytganda, pargeliy kuzatildi.  ...