Ko‘llar va muzliklar. Yer osti suvlari

Quruqlik yuzasida yer ustidagi va yer osti suvlari oqib tushadigan chuqurliklar ko‘p. Ana shunday tabiiy chuqurliklarda to‘planib qolgan suvga  ko‘l  deyiladi.  ...

Eron

...

Atmosferaning tuzilishi

Atmosfera – Yerni o‘rab turgan havo qobig‘i. Yunoncha atmos – bug‘, sphairo – shar ma'nosini bildiradi.  ...