Amerikaning siyosiy xaritasi

Amerika G‘arbiy yarim sharda joylashgan ikki materik - Shimoliy va Janubiy  Amerikani  hamda  ularga  yaqin  orollarni qamrab  olgan qit’adir. ...

Amerika Qo`shma shtatlari

AQSh yer maydoni butun G'arbiy Yevropa mamlakatlaridan katta bo`lganligi bilan Rossiyadan keyingi o‘rinda turadi. ...

Jizzax viloyati

Maydoni 21,2 ming km.kv. Aholisi 1 mln. 352 ming 400 kishidan ortiq (01.01.2019-yil). Viloyatida 12 ta tuman, 6 ta shahar va 42 ta shaharcha mavjud.  ...

Farg`ona iqtisodiy rayoni

Farg‘ ona iqti­sodiy geografik rayoni ma’muriy jihatdan Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlaridan tashkil topgan. ...

Andijon viloyati

Maydoni 4,2 ming km.kv. Aholisi 3 million 66 ming 900 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati).  Andijon viloyatida 14 ta tuman, 11 ta shahar va 79 ta shaharcha mavjud. ...

Farg`ona viloyati

Maydoni 6,7 ming km.kv. Aholisi 3 million 683 ming 300 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Farg`ona viloyatida 15 ta tuman, 9 ta shahar va 197 ta shaharcha mavjud.  ...

Namangan viloyati

  Maydoni 7,4 ming km.kv. Aholisi 2 million 752 ming 900 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 11 ta tuman, 8 ta shahar va 115 ta shaharcha mavjud. ...

Zarafshon iqtisodiy rayoni

Zarafshon iqtisodiy rayoni Samarqand, Buxoro va Navoiy viloyatlari hududidan iborat. ...

Samarqand viloyati

 Maydoni 16,8 ming km.kv. Aholisi 3 million 790 ming 900 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 14 ta tuman, 11 ta shahar va 88 ta shaharcha mavjud. ...

Navoiy viloyati

Maydoni 111 ming km.kv. Aholisi 979,5 ming kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 8 ta tuman, 6 ta shahar va 47 ta shaharcha mavjud. ...

Buxoro viloyati

 Maydoni 40,3 ming km.kv. Aholisi 1 mln 894 ming 900 kishidan ortiq (2019-yil 1-yanvar holati). Viloyatida 11 ta tuman, 11 ta shahar va 69 ta shaharcha mavjud.  ...