Как создаются карты

На карте мира, выполненной в Амстердаме в 1585 г., уже появились очертания берегов Нового Света.

Mongoliya haqida qiziqarli dalillar

Mongoliyaning eng mashhur joylaridan biri - Chingizxonning ulkan haykalidir. Uning balandligi 40 metrga teng bo‘lib, dunyodagi eng katta otliq haykaldir. Mongoliya asoschisiga bag‘ishlab o‘rnatilgan.
To Top