G'aroyib ko'llar

 Jazoir davlatidagi Sidibel Abbos shahrining shundoq biqinida suv o‘rnida ko‘m-ko‘k siyoh bilan to‘lgan tabiiy ko‘l bor.

Dunyo nikoh to`ylari

Yaponlaming nikoh marosimlari ham zamonaviy, ham qadimiy an’analami o‘z ichiga olgan.

Kelinlar yarmarkasi

Marokashning Atlas tog‘lari etagida joylashgan Imilxil de­gan so‘lim qishloqda har yili kech kuzda kelinlarning uch kunlik yarmarkasi o‘tkaziladi.

Unashish

Papuas xalqlarida unashish ancha murakkab va qiyin ma­rosim hisoblangan. Shunga qaramay, Yangi Gvineyadagi ayrim qabilalar unashishni juda oson tarzda o‘tkazadi.

Qizlarning balog`atga yetishi

Yangi Gvineya papuaslarining roro qabilasida balog‘atga yetgan qiz o‘tishi shart bo‘lgan asosiy sinov teri ostiga rang o‘tkazib naqsh solish, ya’ni tatuirovka qilishdir

Erkak bo`lish oson emas.

Afrikada yashovchi ko‘pgina qabilalarda о‘sib balog‘atga yetgan yigit ko‘p sinovlardan, «imtihon»lardan o‘tishi shart.
Yuklanmoqda...

Оценка рекреационных ресурсов

 Рекреационными ресурсами называют использование особенно­стей или компонентов природных комплексов в целях отдыха и лечения.

Географический прогноз

  Прогнозирование состояния географической оболочки в буду­щем, научное обоснование вопросов предупреждения пагубного влияния человеческой деятельности на природную среду в услови­ях

Методы прогноза

Географическое прогнозирование использует множество мето­дов. Каждый метод преследует определенные цели.

Мониторинг окружающей среды

Начиная со второй половины XX века, в результате научно- технической революции значительно усилилось влияние общества на природу, что обусловило возникновение ряда проблем локаль­ного, регионального

Savol beramiz - javob bering!

  Davlat ta`lim standarti hamda o`quv dasturlari asosida amaliy ish va mashg`ulotlarni bajarib, javob berishingiz tavsiya etiladi. Ilg’or pedagogik texnologiyaga asoslangan amaliy