Yuklanmoqda...

Quyosh yana qancha nur sochib turadi?

Quyosh yadro reaksiyasi tufayli energiya ajratadi. Bu reaksiya vaqtida vodorod geliyga aylanadi. Quyosh tarkibidagi vodorod sarflanaverishi natijasida Quyoshning sekin-asta soviy borishi tabiiy

Insoniyat tarixidagi eng dahshatli 10 tabiiy ofat

Don't Panic nashri insoniyat tarixidagi eng dahshatli 10 tabiiy ofatni jamlab, maqola tarzida havola etdi. Ehtimol, tabiat bizni sayyoraga beparvolik bilan ziyon etkazayotganimiz uchun

13-mart Uran sayyorasi topilgan kun

13-mart Uran sayyorasi topilgan kun. Shuningdek, ushbu kunda Grenada Mustaqillikka erishgan, Radioteleskop ishga tushirilgan, Tailandda Milliy Tay fili bayrami va

Подземные воды

Средняя Азия, наряду с поверхностными, имеет большие запасы подземных вод.  

Понятие о почвах

Почва — сложное природное образование, обладающее свойством плодородия. 

Почвы Средней Азии

В зависимости от характера образования и степени плодородия почвы в Средней Азии делятся на четыре типа

Растительность пустынь

Западную часть территории Средней Азии занимает обширная равнина, на которой расположены песчаные, каменистые  (гипсовые) и глинистые пустыни.