Suzib yuruvchi tepalar siri

Barxanlar  hosil  bo‘lgandan  so‘ng,  shamol  kuchli  esmasa, barxanlarning shamolga ro‘para qismida shamol esishiga perpеndikular mavj – to‘lqinli tojlar yuzaga kеladi.
Загружается...

Geografiya fanini o`rganish bosqichlari

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida tabiiyot va geografiya, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida amaliy geografiya o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
Yuklanmoqda...