Yuklanmoqda...

O‘rta Osiyo suvlari

O‘rta Osiyoda oqar suvlar juda notekis taqsimlangan. O‘lka maydonining salkam 70 foizga yaqin qismini egallagan tekisliklarda suv, daryolar juda oz. 

Dаryolаr

O‘rtа Оsiyodа 12 minggа yaqin dаryo bоr. Ulаr o‘lkаdа judа nоtеkis jоylаshgаn. 10 mingdаn оrtiq dаryo tоg‘lаrgа to‘g‘ri kеlаdi.

Ko‘llаri vа suv omborlаri

O‘rta Osiyoda ko‘llar unchalik ko‘p emas. Ular ichida eng yiriklari Orol ko‘li (dengizi), Issiqko‘l, Balxash va Qorako‘ldir. 

2-avgust xat qutisi kuni

Pochta qutisi ilk bor xat qutisi Fransiya poytaxti Parijda 1653-yilda o’rnatilgan.