Zilzila

   Zilzila - tabiatda sodir bo`ladigan eng xavfli hodisalarning biridir. Zilzila yuzaga keladigan iqtisodiy zarar va insonlar halokati bo`yicha tabiiy ofatlarning ichida

Dovul, to`fon va quyunlar

Dovul, tufon, quyunlar - birgina shamolning turlicha nomlanishi bo`lib, ularning bir-biridan farqi tezligidadir. Davomini diqqat bilan o`qing!

Suv toshqini

Suv toshqini - daryo, ko`l, suv ombori yoki dengiz sathining ko`tarilishi natijasida joyning vaqtinchalik suv ostida qolishi. Davomini diqqat bilang o`qing!

Zilzila bashorati

Dunyo olimlari zilzila bo`lishini oldindan bilish uchun izlanmoqda.