Dunyoning eng aqlli 10 jonivori

Aksariyat odamlar jonivorlarni ongli mavjudot sifatida qabul qilishmaydi. Albatta, ular hisob-kitob qilish yoki inson ongining meta-kognitiv xususiyatlarini namoyon etishga qodir emas. ...

Географическое положение Узбекистана

Своеобразие каждой страны, региона, вилоята, города, района, махалли и, конечно же, двора - их неповторимое местонахождение на плоскости Зем­ли. ...