Kipr

...

Joyning topografik planini tuzish

 Joyning topografik    (topos – yunoncha so‘ z bo‘ lib joy, grafo – yozaman degan ma'nolarni anglatadi ) planini turli usullarda tuzish mumkin.  ...

Mali

...

Geografik xaritalar

 Geografik xaritada Yer yuzasi tekis yuzada kichraytirilgan holda tasvirlanadi. Xaritalar har xil bo‘ladi. ...