Yuklanmoqda...

Atlantika okeani

Atlantika okeani barcha yarimsharlarda joylashgan. Buyuk geografik kashfiyotlar shu okeandan boshlangan, qirg‘oqsiz dengizi bor.

Hind okeani

 „Hind" so‘zi sanskritcha daryo degan ma’noni anglatadi.

Строение поверхности

По особенностям рельефа территорию Узбекистана можно разделить на две части. 

Климат Узбекистана.

Географическое положение Узбекистана, расположенного вдали от океанов и морей, во внутренней части Евразийского материка, обусловливает континентальность его климата.