Hindiston

Hindiston Respublikasining umumiy maydoni 3287 mln. kv.km. Hududi, asosan, ulkan uchburchak shaklida bo'lgan Hindiston yarimorolida joylashgan ...

Janubi-g`arbiy Osiyo mamlakatlari

  Janubi-g'arbiy Osiyo mintaqasi tarkibiga Yaqin va O'rta Sharq hamda Kavkazortining 20 mamlakati kiradi. Davlatlar soniga ко`rа mintaqa Osiyodagi eng yirik subregiondir. ...