Beruniyning geografik qarashlari

 Abu Rayhon Beruniy (973-1048) astronomiya, geodeziya, fizika, geografiya  mineralogiya, kartografiya, iqlimshunoslik, tarix va ko’plab ijtimoiy fanlarga oid 150 dan ortiq ilmiy asarlar yozgan. ...