Yevrosiyo

Bu bo`lim orqali Siz Yevropaga oid statistik va boshqa qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. ...

Xaritasi xuddi suzib ketayotgan o'rdakka o'xshagan mamlakatni bilasizmi?

Javob: Islandiya

Mamlakat xaritasi sharli ajdarni eslatadi. Qaysi mamlakat ekanligini toping?

Javob: Yaponiya

Jahonda dengiz sividan eng ko'p suvni chuchuklashtiraladigan mamlakat?

Javob: Quvayt

«O'rmonsiz... junsiz ayiq demakdir». Ushbu ta'rif qaysi mamlakat haqida?

Javob: Finlyandiya

Jahonda «Asosiy dengiz kirakashi» deb nom olgan mamlakatni bilasizmi?

Javob: Norvegiya

Internetdan foydalanish madaniyati

  Axborot asri davrida yoshlarga yopirilib kelayotgan axborotlardan foydalana olishlari, xususan, nosog`lom axborotlardan himoyalana olishlari, kommunikatsiya vositalaridan to’g`ri foydalana ...

Dengiz emas, yer emas, yurib ham bo`lmaydi, suzib ham bo`lmaydi. Bu nima?

Javob: Botqoqlik

Qaysi davlat nomi to`g`ridan-to`g`ri "Quyoshning ildizi" degan ma`noni beradi?

Javob: Yaponiya

Qaysi davlat gerbida qor odamning oyoq izlari tasvirlangan?

Javob: Nepal