Intilganga tole yor

Yoshlarga g`amxo`r, bolalarga mehribon, jamoada qat`iy tartibni yoqtiruvchi fidoyi inson. Ilg`or pedagogik texnologiyalar tarafdori. ...

Zamonaviy o`qituvchi

  O`quvchilarga chuqur bilim berish, kelajakda o`z o`rnini topishda yoshlikdan tayyorlash tarafdori bo`lgan Abdiyev Rustam eng yaxshi insoniy fazilatlarga ega, o`z fanini yaxshi ...

Dilda Vatan suvrati

Maqsadi-yosh avlodga mukammal ta’lim-tarbiya berish orqali Vatanimiz ravnaqiga o`zining munosib hissasini qo’shish.       ...