Yuklanmoqda...

Ob-havo va iqlim

 Ob-havoning asosiy elementlari – harorat, namlik va havo bosimidir. 

Biosfera – hayot qobig‘i

Sayyoramiz, ya'ni Yer taxminan 5 mlrd yildan beri mavjud. Yerning butun tarixi davomida litosfera, gidrosfera va atmosfera o‘zaro ta'sir etib turgan.