XXI asrda paydo bo‘lgan davlatlar

Urushlarga yakun yasalib, diplomatiya ishga tushishi kutilgan XXI asrga kelib ham davlatlar va millatlar orasida hududiy ziddiyatlar davom etmoqda hamda yangi-yangi davlatlar paydo bo‘lishi hamon ...
    1 2