Yer sharida quruqlikda dengizdan eng uzoq bo'lgan obyektni bilasizmi?

Javob: Jung'oriya Olatovi

Yer sharida qaysi eng baland tog' «dunyo tomi» degan ma'noni ataladl?

Javob: Himolay tog'i                            

Sanskritchadan tarjima qilinsa, «qorlar makoni» degan ma'noni anglatadi?

Javob: Himolay