Идет загрузка, пожалуйста, подождите!

7-sinf uchun test savollari 

28 149

7-sinf uchun GEOGRAFIYA fanidan test savollari  
1. O‘rta Osiyoning eng  baland   cho‘qqisini  aniqlang.
a)  Hayotboshi cho‘qqisi         b)  Tirichimir cho‘qqisi 
 c)  Manas cho‘qqisi               d)  G‘alaba cho‘qqisi
 
2.  Xaritada Qizilo‘rda bilan Toshkent orasidagi  masofa  14 sm ga va haqiqiy masofa esa 560 km ga teng  bo‘lsa  ushbu  xaritaning  masshtabini  toping.
a)   1:  2  000  0000    b) 1: 50 000  000    c) 1:  8 000 000   d)   1: 4 000  000  
 
3. O`rta Osiyoning eng  janubiy chekka nuqtasini belgilang?
a) Termiz shahri.                     b) Childuxtaron qishlog`i  
 c) Tubqarag`ay burni.               d) Xabarsu dovoni.    
 
4. Ohangaron  vodiysi  qaysi  tog‘  tizmalari  oralig‘ida  joylashgan?
a)  Chotqol – Qurama           b)  Ugom – Pskom    
 c)  Chimyon – Chotqol          d)  Katta   Chimyon – Kichik  Chimyon    
 
5. O‘rta  Osiyo  hududi  qaysi  geografik  uzoqliklar  oralig‘ida  joylashgan?
a)  52° - 70° shq. uz                b)   54° - 71° shq. uz 
 c)  56° - 82° shq. uz                d)   50,3° -  85,6° shq. uz
 
6. Eng  yirik  marmar  konlarini  belgilang:
a)  G‘ozg‘on,  Omonqo‘ton,  Oqtosh              b) G‘ozg‘on,  Zarafshon,  Zevarda
 c)  Qoratog‘,  Oqtosh,  Orolbo‘yi                  d) Olmaliq,  Omonqo‘ton,  Oqtosh
 
7.   Kukdumoloq, Polvontosh  va  Mingbuloqdan   nima  qazib  olinadi?
a)   Gaz            b) Neft                c) Mis                     d)  Ko‘mir    
 
8. Qaysi  tizmalar  orasida  Sangzor  vodiysi  joylash? 
 a)  Morguzar  va  Chumqoratog‘       b) Nurota  va Zarafshon  
 c) Chumqoratog‘ va Boysun            d)  Nurota   va  Morguzar
 
9. Quydagilar ichida pasttеkislikni bеlgilang.
A) Qizilqum     B) G`arbiy Sibir       C) Dеkan       D) Tibеt
 
10. O‘rta Osiyo gеografiyasining asoschisi kim?
A) Muhammad al- Xorazmiy    B) Abu Rayhon Bеruniy   C) Farg`oniy    D) Prjеvalskiy
 
11. O’zbekistondagi  Sharg‘un  konidan nima qazib olinadi?
a) neft          b) gaz         c) qo’ng’ir ko’mir       d) toshko’mir
 
12  Quyidagi  tog’lar  ichida eng  balandini  aniqlang.
a)   Turkiston      b)  Pomir     c)   Oloy        d)  Nurota
 
13. O‘rta Osiyoning  janubiy qismini  qaysi  tog‘  tizmalari  bilan o‘ralgan? 
a)  Turkiston    b)  Boysun     c) Turkman – Xuroson   d) Tyanshan
 
14. Ohangaron  vodiysi  qaysi  tog‘  tizmalari  oralig‘ida  joylashgan?
a)  Chotqol – Qurama          b)  Ugom – Pskom    
 c)  Chimyon – Chotqol         d)  Katta   Chimyon – Kichik  Chimyon    
 
15.O`rta Osiyoni alohida tabiiy geografik o`lka sifatida ajratishga asos bo`ladigan    nechta xususiyatlari bor?
a) 6.            b) 7.           c) 8.          d) 10.
 
16 O`rta Osiyoning eng g`arbiy chekka nuqtasini belgilang?
a) Termiz shahri.                                                                   
b) Childuxtaron qishlog`i.
 c) Mang ‘ishloq yarim orolidagi Tubqarag`ay burni.    
d) Xabarsu dovoni. 
 
17. O`rta Osiyodagi eng ko`p sonli va eng yirik millat qaysi?
a) Qozoqlar.        b) Tojiklar.          c) O`zbeklar.              d) Qirg`izlar. 
 
18. O`rta Osiyo o‘lkasi shimoldan janubga va g ‘arbdan, sharqqa qancha masofaga cho‘zilgan?
A) 2200-2550 km   B) 2200-2750 km     c) 2400- 2550 km    D) 2000-2200  km       
 
19. "Yer tasviri" asari kim tomonidan yozilgan?
A) Abu Rayhon Beruniy.                  
B) Muso al - Xorazmiy                                                       
 C) Zahiriddin Muhammad Bobur      
D) Hasan Ali Ma ‘sudiy
 
20. Yevrosiyo materigi nechta tabiiy geografik o ‘lkaga ajratiladi?
A) 12 ta       B) 14 ta       C) 16 ta     D) 18 ta
 
21.  O‘rta Osiyoning eng past nuqtasini aniqlang.
a)  O‘lik dengizi     b) Kaspiy dengizi    c) Ming buloq  botig‘i   d)  Qoragiyo botig‘i.
 
22. Issiqko‘l  kelib  chiqishiga  ko‘ra  qanday  ko‘l?
a)  qoldiq  ko‘l    b)  vulkanik  ko‘l    c)  tektonik  ko‘l    d)  o‘zan  ko‘l   
 
23. O‘zbekistondagi Ohangaron konidan nima qazib olinadi?
a) neft          b) gaz             c) qo‘ng‘ir   ko‘mir        d) toshko‘mir 
 
24. O‘rta  Osiyodagi  eng katta   muzlik  qaysi  tog‘da joylashgan?
a)  Zarafshon tizmasida          b) Oloy  tizmasida   
 c) Pomir   tog‘ida                  d)   Turkiston tizmasida
 
25.  Kopetdog‘ va  Pomir  tog‘lari  qaysi  tog‘  burmalanishi   davrida   paydo   bo‘lgan? 
a)   Baykal       b)  Mezozoy         c)  Kaledon         d)  Alp 
 
26.  Berilgan masshtablardan eng  mayda  masshtablisini aniqlang ?
a)   1 : 50 000    b)  1: 500 000    c)   1 : 1 000 000    d)  1: 300 000
 
27. O`rta Osiyo geografiyasiga kim asos solgan?
a)  Mahmud Qoshg‘ariy.            b) Ibn Sino  
 c) Muhammad al-Xorazmiy         d)  Zahiriddin Muhammad Bobur.   
 
28.  Xaritada Qizilo‘rda bilan Toshkent orasidagi  masofa  14 sm ga va haqiqiy masofa esa 560 km ga teng  bo‘lsa  ushbu  xaritaning  masshtabini  toping.
a)   1:  2  000  0000    b) 1: 50 000  000    c) 1:  8 000 000   d)   1: 4 000  000  
 
29. O`rta Osiyoning eng  shimoliy  chekka nuqtasini belgilang?
a) Termiz shahri.       b) Ayirtov     c) Tubqarag`ay burni.   d) Xabarsu dovoni.    
 
30. Ohangaron  vodiysi  qaysi  tog‘  tizmalari  oralig‘ida  joylashgan?
a)  Chotqol – Qurama            b)  Ugom – Pskom    
 c)  Chimyon – Chotqol           d)  Katta   Chimyon – Kichik  Chimyon    
 
31. O’zbekistondagi  Sharg‘un  konidan nima qazib olinadi?
a) neft          b) gaz         c) qo’ng’ir ko’mir       d) toshko’mir
 
32  Quyidagi  tog’lar  ichida eng  balandini  aniqlang.
a)   Turkiston      b)  Pomir     c)   Oloy        d)  Nurota
 
33. O‘rta Osiyoning  janubiy qismini  qaysi  tog‘  tizmalari  bilan o‘ralgan? 
a)  Turkiston    b)  Boysun     c) Turkman – Xuroson   d) Tyanshan
 
34. Qurilish materiallarini aniqlang?
a) granit, marmar, shag‘al        b) toshko‘mir, qo‘rg‘oshin, alyuminiy
 c) gil, qum, oltingugurt           d)  kumush, marmar,  qum, torf
 
35. O`rta Osiyo ekvator va bosh meredianga nisbatan qayerda joylashgan?
a) shimol va sharqda     b)  janub va g`arbda.   c) shimol va g`arbda.   d)   janub va sharqida. 
 
36. Xitoy sayyohi Chjan-Syan O‘rta Osiyoning qaysi hududlarini o‘rgangan?
a) Farg‘ona  va Xorazm tabiati Issiqko‘l atrofi 
 b) Issiqko‘l atrofi, Xorazm va Zarafshon vodiysi  
 c) Issiqko‘l atrofi, Farg‘ona, Murg‘ob va Zarasfshon vodiysi  
 d) Farg‘ona va Xorazm vodiysi  
 
37. "Mamlakatlarning alifbo tartibida  ro‘yxati" asari kim tomonidan yozilgan?
a) Abu Rayhon Beruniy.                  
b)  Muso al - Xorazmiy                                                       
 c) Yoqut ibin Abdulla                      
d)  Hasan  Ali  Ma’sudiy
 
38. O‘rta Osiyo tabiati geologik tuzilisi, foydali qazilmalari, xo‘jaligi, tarixi  haqida  kim  juda  qimmatli  ma’lumotlar  qoldirgan?
a) Zahiriddin  Muhammad Bobur        b) Abu  Rayhon  Beruniy
 c) Abu  Hasan  Ali  Ma’sudiy            d) Muhammad ibn Muso al- Xorazmiy
 
39. O‘rta  Osiyo  hududi  qaysi  geografik  kengliklar  oralig‘ida  joylashgan?
a)  53°,8 - 34° shm. k.    
b)   54° - 71° shm. k.   
c)  56° - 82° shm. k.  
d)  50,3° -  85,6° shm. k.                 
 
40.Qaysi variantda Turkmaniston  bilan chegaradosh davlatlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
a) Rossiya,  Afg‘oniston, Pokiston, O‘zbekiston
 b) O‘zbekiston,  Rossiya, Eron, Afg‘oniston
 c) Afg‘oniston, O‘zbekiston, Eron, Tojikiston 
 d) O‘zbekiston,  Afg‘oniston, Eron
 

QO`SHIMCHA SAVOLLAR 
41. O`rta Osiyo birinchi neft koni qayerda ochilgan?
 
42. Yevrosiyoda mashhur bo‘lgan O‘zbekistondagi eng katta oltin koni qaysi tog‘da joylashgan?

43.  Xaritada  Parij  bilan Toshkent orasidagi  masofa  6,5 sm ga va haqiqiy masofa esa 6 500 km ga teng  bo‘lsa  ushbu  xaritaning masshtabini  qanchaga teng bo‘ladi?

44. Qaysi  sayyoh  olim  o‘z  asarlarida  Farg‘ona vodiysi, Afg‘oniston, Hindiston tabiati  haqida  ko‘plab  ma’lumotlar  to‘plagan?
 
45.  O`rta Osiyo hududida qachon termik depressiya vujudga keladi?
46.O‘rta Osiyo Rossiya mustamlakasiga aylanganidan so‘ng ko‘proq uning qaysi tomonlari o‘rganildi?

47. O‘rta Osiyoda qaysi xalqlar, asosan chorvachilik bilan shug‘ullanib, ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi shaklda hayot kechirganlar?

48. Uzoq vaqt hisoblab boriladigan sana tizimiga nima deb ataladi?

49.  Yer po`stining hosil bo`lishi va o`zgarib hozirgi holatga kelguncha ketgan vaqtga nima deb ataladi?

50. Qoraqum  va  Qizilqum cho‘llarida relyef  hosil  qiluvchi  asosiy  omil  nima hisoblanadi?

Поделитесь ссылкой с друзьями выделив текст.
Заметили ошибку, тогда выделите ошибочный текст и нажмите клавишы CTRL + ENTER.