O’zbekiston Respublikasining ''Ta’lim to’g`risida''gi Qonuni 

71 146

I. Umumiy qoidalar (1-8-moddalar)
II. Ta’lim tizimi va turlari (9-19-moddalar)
III. Ta’lim jarayoni qatnashchilarini ijtimoiy himoya qilish (20-24-moddalar)
IV. Ta’lim tizimini boshqarish (25-29-moddalar)
V. Yakunlovchi xulosalar (30-34-moddalar) 
I. UMUMIY QOIDALAR
1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi
2-modda. Ta’lim to’g`risidagi qonun hujjatlari
3-modda. Ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari
4-modda. Bilim olish huquqi
5-modda. Pedagogik faoliyat bilan shug`ullanish huquqi
6-modda. Ta’lim muassasasining huquqiy maqomi
7-modda. Davlat ta’lim standartlari
8-modda. Ta’lim berish tili
 
1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi
Ushbu Qonun fuqarolarga ta’lim, tarbiya berish, kasb-hunar o’rgatishning huquqiy asoslarini belgilaydi xamda xar kimning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini ta’minlashga qaratilgan.

2-modda. Ta’lim to’g`risidagi qonun hujjatlari
Ta’lim to’g`risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonundan xamda boshqa qonun hujjatlaridan iborat.
Qoraqalpog`iston Respublikasida ta’lim sohasidagi munosabatlar Qoraqalpog`iston Respublikasining qonun hujjatlari bilan xam tartibga solinadi.
Agar O’zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida ta’lim to’g`risidagi qonun hujjatlaridagidan o’zgacha qoidalar belgilangan bo’lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo’llaniladi.

3-modda. Ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari
Ta’lim O’zbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyoti sohasida ustuvor deb e’lon qilinadi.
Ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:
 • ta’lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi;
 • ta’limning uzluksizligi va izchilligi;
 • umumiy o’rta, shuningdek o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining majburiyligi;
 • o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo’nalishini: akademik litseyda yoki kasb-hunar kollejida o’qishni tanlashning ixtiyoriyligi;
 • ta’lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi;
 • davlat ta’lim standartlari doirasida ta’lim olishning xamma uchun ochiqligi;
 • ta’lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondashuv;
 • bilimli bo’lishni va iste’dodni rag`batlantirish;
 • ta’lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg`unlashtirish.
4-modda. Bilim olish huquqi
Jinsi, tili, yoshi, irqiy, milliy mansubligi, e’tiqodi, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, xizmat turi, ijtimoiy mavqei, turar joyi, O’zbekiston Respublikasi xududida qancha vaqt yashayotganligidan qat’i nazar, xar kimga bilim olishda teng huquqlar kafolatlanadi.
Bilim olish huquqi:
 • davlat va nodavlat ta’lim muassasalarini rivojlantirish;
 • ishlab chiqarishdan ajralgan va ajralmagan xolda ta’lim olishni tashkil etish;
 • ta’lim va kadrlar tayyorlash davlat dasturlari asosida bepul o’qitish, shuningdek ta’lim muassasalarida shartnoma asosida to’lov evaziga kasb-hunar o’rgatish;
 • barcha turdagi ta’lim muassasalarining bitiruvchilari keyingi bosqichdagi o’quv yurtlariga kirishda teng huquqlarga ega bo’lishi;
 • oilada yoki o’zi mustaqil ravishda bilim olgan fuqarolarga akkreditatsiyadan o’tgan ta’lim muassasalarida eksternat tartibida attestatsiyadan o’tish huquqini berish orqali ta’minlanadi.
Boshqa davlatlarning fuqarolari O’zbekiston Respublikasida xalqaro shartnomalarga muvofiq bilim olish huquqiga ega.
Respublikada istiqomat qilayotgan fuqaroligi bo’lmagan shaxslar bilim olishda O’zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan teng huquqlarga ega.

5-modda. Pedagogik faoliyat bilan shug`ullanish huquqi
Tegishli ma’lumoti, kasb tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo’lgan shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug`ullanish huquqiga ega.
Pedagog xodimlarni oliy o’quv yurtlariga ishga qabul qilish O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan Nizomga muvofiq tanlov asosida amalga oshiriladi.
Pedagogik faoliyat bilan shug`ullanish sud hukmiga asosan man etilgan shaxslarning ta’lim muassasalarida bu faoliyat bilan shug`ullanishiga yo’l qo’yilmaydi.

6-modda. Ta’lim muassasasining huquqiy maqomi
Ta’lim muassasasini akkreditatsiyalash vakolatli davlat organi tomonidan attestatsiyaga asosan amalga oshiriladi.
Ta’lim muassasasi yuridik shaxs bo’lib, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda barpo etiladi. Nodavlat ta’lim muassasasi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda davlat akkreditatsiyasidan o’tgan paytdan boshlab yuridik shaxs huquqlari va ta’lim faoliyati bilan shug`ullanish huquqiga ega bo’ladi.
Ta’lim muassasasi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan ustav asosida faoliyat ko’rsatadi.
Ta’lim muassasasi attestatsiya natijalariga binoan davlat akkreditatsiyasidan maxrum etilishi mumkin.
Ta’lim muassasalari o’quv-tarbiya majmuilariga hamda o’quv-ilmiy-ishlab chiqarish birlashmalari va uyushmalariga birlashishga haqli.
Ta’lim muassasalari ustavda belgilangan vazifalariga muvofiq pulli ta’lim xizmatlari ko’rsatish, shuningdek tadbirkorlik faoliyatining boshqa turlari bilan shug`ullanishga haqli.

7-modda. Davlat ta’lim standartlari
Davlat ta’lim standartlari umumiy o’rta, o’rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim mazmuniga hamda sifatiga qo’yiladigan talablarni belgilaydi.
Davlat ta’lim standartlarini bajarish O’zbekiston Respublikasining barcha ta’lim muassasalari uchun majburiydir.

8-modda. Ta’lim berish tili
Ta’lim muassasalarida ta’lim berish tilidan foydalanish tartibi Davlat tili haqidagi O’zbekiston Respublikasi Qonuni bilan tartibga solinadi.

II. TA’LIM TIZIMI VA TURLARI
9-modda. Ta’lim tizimi
10-modda. Ta’lim turlari
11-modda. Maktabgacha ta’lim
12-modda. Umumiy o’rta ta’lim
13-modda. O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
14-modda. Oliy ta’lim
15-modda. Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim
16-modda. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash
17-modda. Maktabdan tashqari ta’lim
18-modda. Oiladagi ta’lim va mustaqil ravishda ta’lim olish
19-modda. Ta’lim to’g`risidagi hujjatlar

9-modda. Ta’lim tizimi
O’zbekiston Respublikasining ta’lim tizimi quyidagilarni o’z ichiga oladi:
davlat standartlariga muvofiq ta’lim dasturlarini amalga oshiruvchi davlat va nodavlat ta’lim muassasalari;
ta’lim tizimining faoliyat ko’rsatishi va rivojlanishini ta’minlash uchun zarur bo’lgan tadqiqot ishlarini bajaruvchi ilmiy-pedagogik muassasalar;
ta’lim sohasidagi davlat boshqaruv organlari, shuningdek ularga qarashli korxonalar, muassasalar va tashkilotlar.
O’zbekiston Respublikasining ta’lim tizimi yagona va uzluksizdir.

10-modda. Ta’lim turlari
O’zbekiston Respublikasida ta’lim quyidagi turlarda amalga oshiriladi:
maktabgacha ta’lim; umumiy o’rta ta’lim; o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi; oliy ta’lim; oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim; kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash; maktabdan tashqari ta’lim.

11-modda. Maktabgacha ta’lim 
Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog`lom va yetuk, maktabda o’qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko’zlaydi. Bu ta’lim olti-yetti yoshgacha oilada, bolalar bog`chasida va mulk shaklidan qat’i nazar, boshqa ta’lim muassasalarida olib boriladi.

12-modda. Umumiy o’rta ta’lim
Umumiy o’rta ta’lim bosqichlari quyidagicha:
boshlang`ich ta’lim (I-IV sinflar);
umumiy o’rta ta’lim (I-IX sinflar).
Boshlang`ich ta’lim umumiy o’rta ta’lim olish uchun zarur bo’lgan savodxonlik, bilim va ko’nikma asoslarini shakllantirishga qaratilgandir. Maktabning birinchi sinfiga bolalar olti-yetti yoshidan qabul qilinadi.
Umumiy o’rta ta’lim bilimlarning zarur xajmini beradi, mustaqil fikrlash, tashkilotchilik qobiliyati va amaliy tajriba ko’nikmalarini rivojlantiradi, dastlabki tarzda kasbga yo’naltirishga va ta’limning navbatdagi bosqichini tanlashga yordam beradi.
Bolalarning qobiliyati, iste’dodini rivojlantirish uchun ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilishi mumkin.

13-modda. O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
O’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim olish maqsadida xar kim umumiy o’rta ta’lim asosida akademik litseyda yoki kasb-hunar kollejida o’qishning yo’nalishini ixtiyoriy ravishda tanlash huquqiga ega.
Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari egallangan kasb-hunar bo’yicha ishlash huquqini beradigan xamda bunday ish yoki ta’limni navbatdagi bosqichda davom ettirish uchun asos bo’ladigan o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi beradi.
Akademik litsey o’quvchilarning intellektual qobiliyatlarini jadal o’stirishni, ularning chuqur, tabaqalashtirilgan va kasb-hunarga yo’naltirilgan bilim olishlarini ta’minlaydigan uch yillik o’rta maxsus o’quv yurtidir.
Kasb-hunar kolleji o’quvchilarning kasb-hunarga moyilligi, maxorat va malakasini chuqur rivojlantirishni, tanlangan kasblar bo’yicha bir yoki bir necha ixtisos olishni ta’minlaydigan uch yillik o’rta kasb-hunar o’quv yurtidir.

14-modda. Oliy ta’lim
Oliy ta’lim yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni ta’minlaydi.
Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash oliy o’quv yurtlarida (universitetlar, akademiyalar, institutlar va oliy maktabning boshqa ta’lim muassasalarida) o’rta maxsus kasb-hunar ta’limi asosida amalga oshiriladi.
Oliy ta’lim ikki bosqichga: davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi oliy ma’lumot to’g`risidagi hujjatlar bilan dalillanuvchi bakalavriat va magistraturaga ega.
Bakalavriat oliy ta’lim yo’nalishlaridan biri bo’yicha puxta bilim beradigan, o’qish muddati kamida to’rt yil bo’lgan tayanch oliy ta’limdir.
Magistratura aniq mutaxassislik bo’yicha bakalavriat negizida kamida ikki yil davom etadigan oliy ta’limdir.
Fuqarolar ikkinchi va undan keyingi oliy ma’lumotni shartnoma asosida olishga haqlidirlar.

15-modda. Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim
Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim jamiyatning ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarga bo’lgan extiyojlarini ta’minlashga qaratilgandir. Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim oliy o’quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot muassasalarida (aspirantura, ad’yunktura, doktorantura, mustaqil tadqiqotchilik) olinishi mumkin.
Ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash, ilmiy darajalar va unvonlar berish tartibi qonun hujjatlarida belgilanadi.

16-modda. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash
Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash kasb bilimlari va ko’nikmalarini chuqurlashtirish xamda yangilashni ta’minlaydi.
Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

17-modda. Maktabdan tashqari ta’lim
Bolalar va o’smirlarning yakka tartibdagi extiyojlarini qondirish, ularning bo’sh vaqti va dam olishini tashkil etish uchun davlat organlari, jamoat birlashmalari, shuningdek boshqa yuridik va jismoniy shaxslar madaniy-estetik, ilmiy, texnikaviy, sport va boshqa yo’nalishlarda maktabdan tashqari ta’lim muassasalarini tashkil etishlari mumkin.
Maktabdan tashqari ta’lim muassasalariga bolalar, o’smirlar ijodiyoti saroylari, uylari, klublari va markazlari, bolalar-o’smirlar sport maktablari, san’at maktablari, musiqa maktablari, studiyalar, kutubxonalar, sog`lomlashtirish muassasalari va boshqa muassasalar kiradi.
Maktabdan tashqari ta’lim muassasalarining faoliyat ko’rsatish tartibi qonun hujjatlarida belgilab qo’yiladi.

18-modda. Oiladagi ta’lim va mustaqil ravishda ta’lim olish
Davlat oilada ta’lim olishga va mustaqil ravishda ta’lim olishga ko’maklashadi. Bolalarni oilada o’qitish va mustaqil ravishda ta’lim olish tegishli ta’lim muassasalarining dasturlari bo’yicha amalga oshiriladi. Ta’lim oluvchilarga vakolatli davlat muassasalari tomonidan uslubiy, maslaxat va boshqa yo’sinda yordam ko’rsatiladi.

19-modda. Ta’lim to’g`risidagi hujjatlar
Akkreditatsiya qilingan ta’lim muassasalarining bitiruvchilariga davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi ma’lumot to’g`risidagi hujjat (shaxodatnoma, diplom, sertifikat, guvoxnoma) beriladi. Davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi ma’lumot to’g`risidagi hujjat oilada ta’lim olgan yoki mustaqil ravishda bilim olgan va akkreditatsiya qilingan ta’lim muassasalarining tegishli ta’lim dasturlari bo’yicha ekstern tartibida imtixonlar topshirgan shaxslarga xam beriladi, davlat ta’lim muassasalarida o’qitilishi shart bo’lgan va ro’yxati O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi tomonidan belgilab qo’yiladigan mutaxassisliklar bundan mustasno.
Oliy ma’lumot to’g`risidagi diplomga o’zlashtirilgan fanlar ro’yxati, ularning xajmlari va fanlarga qo’yilgan baxolar yozilgan varaqa ilova qilinadi.
Dissertatsiya ximoya qilgan shaxslarga belgilangan tartibda fan nomzodi yoki fan doktori ilmiy darajasi beriladi va davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi diplom topshiriladi.
Davlat ta’lim standartlariga mos kelgan taqdirda O’zbekiston Respublikasi bilan xorijiy davlatlarning xukumatlari o’rtasidagi ikki tomonlama bitimlar asosida xar ikki tomonning ma’lumot to’g`risidagi hujjatlari belgilangan tartibda o’zaro tan olinishi mumkin.
Tegishli bosqichdagi ta’limni tugallamagan shaxslarga belgilangan namunadagi ma’lumotnoma beriladi.
Davlat tasdiqlagan namunadagi ma’lumot to’g`risidagi hujjat navbatdagi bosqich ta’lim muassasalarida ta’lim olishni davom ettirish yoki tegishli ixtisoslik bo’yicha ishlash huquqini beradi. 

III. TA’LIM JARAYONI QATNASHCHILARINI IJTIMOIY HIMOYA QILISH
20-modda. Ta’lim oluvchilarni ijtimoiy himoya qilish
21-modda. Ta’lim muassasalari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish
22-modda. Yetim bolalarni va ota-onalarining yoki boshqa qonuniy vakillarining vasiyligisiz qolgan bolalarni o’qitish
23-modda. Jismoniy yoki ruxiy rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalar va o’smirlarni o’qitish
24-modda. Ijtimoiy yordamga va tiklanishga muhtoj bo’lgan shaxslar uchun o’quv-tarbiya muassasalari

20-modda. Ta’lim oluvchilarni ijtimoiy himoya qilish
Ta’lim muassasasida ta’lim oluvchilar qonun hujjatlariga va normativ hujjatlarga muvofiq imtiyozlar, stipendiya va yotoqxonada joy bilan ta’minlanadi.

21-modda. Ta’lim muassasalari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish
Ta’lim muassasalari xodimlariga ish vaqtining qisqartirilgan muddati belgilanadi, xaqi to’lanadigan yillik uzaytirilgan ta’tillar xamda qonun hujjatlarida nazarda tutilgan imtiyozlar beriladi.
Ta’lim muassasalari ish xaqiga mo’ljallangan mavjud mablag`lar doirasida mustaqil ravishda stavkalar, mansab okladlariga tabaqalashtirilgan ustama belgilashga xamda mexnatga xaq to’lash va uni rag`batlantirishning turli shakllarini qo’llashga haqli. 

22-modda. Yetim bolalarni va ota-onalarining yoki boshqa qonuniy vakillarining vasiyligisiz qolgan bolalarni o’qitish
Yetim bolalarni va ota-onalarining yoki boshqa qonuniy vakillarining vasiyligisiz qolgan bolalarni o’qitish va ularni boqish davlatning to’la ta’minoti asosida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

23-modda. Jismoniy yoki ruxiy rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalar va o’smirlarni o’qitish
Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo’lgan, shuningdek uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo’lgan bolalar va o’smirlarni o’qitish, ularni tarbiyalash hamda davolash uchun ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari tashkil etiladi. Bolalar va o’smirlarni ushbu ta’lim muassasalariga yuborish va ulardan chiqarish ota-onalarining yoki boshqa qonuniy vakillarining roziligi bilan psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyaning xulosasiga binoan amalga oshiriladi.
Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarining o’quvchilari qisman yoki to’la davlat ta’minotida bo’ladi.

24-modda. Ijtimoiy yordamga va tiklanishga muxtoj bo’lgan shaxslar uchun o’quv-tarbiya muassasalari
Alohida sharoitlarda tarbiyalanish va o’qishga muxtoj bo’lgan bolalar va o’spirinlar uchun ularning bilim olishi, kasb tayyorgarligi va ijtimoiy tiklanishini ta’minlaydigan ixtisoslashtirilgan o’quv-tarbiya muassasalari tashkil etiladi.
Ozodlikdan maxrum qilish tariqasidagi jazoni o’tash muassasalarida saqlanayotgan shaxslarning ta’lim olishi va mustaqil bilim olishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda sharoitlar yaratiladi.

IV. TA’LIM TIZIMINI BOSHQARISH 
25-modda. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlari
26-modda. Ta’limni boshqarish bo’yicha maxsus vakolat berilgan davlat organlarining huquq doirasi
27-modda. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining ta’lim sohasidagi vakolatlari
28-modda. Ta’lim muassasasini boshqarish
29-modda. Ta’lim sohasidagi davlat boshqaruvi organlari bilan nodavlat ta’lim muassasalari o’rtasidagi o’zaro munosabatlar

25-modda. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlari
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlariga quyidagilar kiradi:
 • ta’lim sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish;
 • ta’lim sohasidagi davlat boshqaruvi organlariga rahbarlik qilish;
 • ta’limni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
 • ta’lim muassasalarini tashkil etish, qayta tashkil etish va tugatish tartibini belgilash;
 • ta’lim muassasalarini akkreditatsiyadan, pedagog, ilmiy kadrlarni attestatsiyadan o’tkazish tartibini belgilash;
 • boshqa davlatlarning ta’lim muassasalariga O’zbekiston Respublikasining hududida ta’lim faoliyati bilan shug`ullanish huquqini beruvchi ruxsatnomalar berish;
 • qonun hujjatlariga muvofiq xorijiy davlatlarning ta’lim to’g`risidagi hujjatlarini tan olish va hujjatlarning ekvivalent ekanligini qayd etish tartibini belgilash;
 • davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash;
 • davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi ma’lumot to’g`risidagi hujjatlarni tasdiqlash va ularni berish tartibini belgilash;
 • davlat grantlari miqdori va ta’lim muassasalariga qabul qilish tartibini belgilash;
 • davlat oliy ta’lim muassasasining rektorlarini tayinlash;
 • ta’lim oluvchilarni akkreditatsiya qilingan bir ta’lim muassasasidan boshqasiga o’tkazish tartibini belgilash;
 • qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlar.
26-modda. Ta’limni boshqarish bo’yicha maxsus vakolat berilgan davlat organlarining huquq doirasi
Ta’limni boshqarish bo’yicha maxsus vakolat berilgan davlat organlarining huquq doirasiga quyidagilar kiradi:
 • ta’lim sohasida yagona davlat siyosatini ro’yobga chiqarish;
 • ta’lim muassasalari faoliyatini muvofiqlashtirish va uslub masalalarida ularga rahbarlik qilish;
 • davlat ta’lim standartlari, mutaxassislarning bilim saviyasi va kasb tayyorgarligiga bo’lgan talablar bajarilishini ta’minlash;
 • o’qitishning ilg`or shakllari va yangi pedagogik texnologiyalarni, ta’limning texnik va axborot vositalarini o’quv jarayoniga joriy etish;
 • o’quv va o’quv-uslubiyat adabiyotlarini nashr etishni tashkil qilish;
 • ta’lim oluvchilarning yakuniy davlat attestatsiyasi va davlat ta’lim muassasalarida eksternat to’g`risidagi nizomlarni tasdiqlash;
 • davlat oliy ta’lim muassasasining rektorini tayinlash to’g`risida Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritish;
 • pedagog xodimlarni tayyorlashni, ularning malakasini oshirishni va qayta tayyorlashni tashkil etish;
 • qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlar.
27-modda. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining ta’lim sohasidagi vakolatlari
Mahalliy davlat hokimiyati organlari:
 • ta’lim muassasalari faoliyatining mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish extiyojlariga muvofiqligini ta’minlaydilar;
 • ta’lim muassasalarini tashkil etadilar, qayta tashkil etadilar va tugatadilar, (respublika tasarrufida bo’lgan muassasalar bundan mustasno), ularning ustavlarini ro’yxatga oladilar;
 • o’z hududlaridagi ta’lim muassasalarini vakolat doirasida moliyalash miqdorlarini va imtiyozlarni belgilaydilar;
 • ta’lim sifati va darajasiga, shuningdek pedagog xodimlarning kasb faoliyatiga bo’lgan davlat talablariga rioya etilishini ta’minlaydilar;
 • qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshiradilar.
28-modda. Ta’lim muassasasini boshqarish
Ta’lim muassasasini uning rahbari boshqaradi.
Ta’lim muassasalarida qonun hujjatlariga muvofiq faoliyat ko’rsatadigan jamoat boshqaruvi organlari tashkil etilishi mumkin.

29-modda. Ta’lim sohasidagi davlat boshqaruvi organlari bilan nodavlat ta’lim muassasalari o’rtasidagi o’zaro munosabatlar
Ta’lim sohasidagi davlat boshqaruvi organlari nodavlat ta’lim muassasalarida ta’lim to’g`risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini nazorat qiladi.
Nodavlat ta’lim muassasalari ta’lim to’g`risidagi qonun hujjatlarini buzgan taqdirda, akkreditatsiya qilgan organlar ularning faoliyatini qonun hujjatlariga muvofiq to’xtatib qo’yishga haqli.
Nodavlat ta’lim muassasalariga qabul davlat o’quv yurtlari uchun belgilangan tartibda va muddatlarda amalga oshiriladi.

V. YAKUNLOVCHI XULOSALAR
30-modda. Ota-onalar yoki qonuniy vakillarning vazifalari
31-modda. Ta’limni moliyalash
32-modda. Ta’limni rivojlantirish fondlari
33-modda. Xalqaro hamkorlik
34-modda. Ta’lim to’g`risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik

30-modda. Ota-onalar yoki qonuniy vakillarning vazifalari
Voyaga yetmagan bolalarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari bolaning qonuniy huquqlari va manfaatlarini ximoya qilishlari shart xamda ularning tarbiyasi, maktabgacha, umumiy o’rta, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi olishlari uchun javobgardirlar.

31-modda. Ta’limni moliyalash
Davlat ta’lim muassasalarini moliyalash respublika va maxalliy byudjetlar mablag`lari, shuningdek byudjetdan tashqari mablag`lar hisobidan amalga oshiriladi.

32-modda. Ta’limni rivojlantirish fondlari
Ta’limni rivojlantirish fondlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yuridik va jismoniy shaxslarning, shu jumladan, chet ellik yuridik va jismoniy shaxslarning ixtiyoriy badallari hisobidan tashkil etilishi mumkin.

33-modda. Xalqaro hamkorlik 
Ta’lim muassasalari ta’lim muammolari yuzasidan xalqaro hamkorlikda ishtirok etadilar, chet davlatlarning tegishli o’quv yurtlari bilan bevosita aloqalar o’rnatish, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ular bilan qo’shma o’quv yurtlari tashkil etish huquqiga ega.

34-modda. Ta’lim to’g`risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik 
Ta’lim to’g`risidagi qonun hujjatlarini buzishda aybdor bo’lgan shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo’ladilar. 
29.08.1997-yil
N 464-I

Поделитесь ссылкой с друзьями выделив текст.
Заметили ошибку, тогда выделите ошибочный текст и нажмите клавишы CTRL + ENTER.