Havo bosimi

Radio orqali ob-havo ma’lumotlari berilganida, odatda oxirida: atmosfera bosimi 760 (yoki 759, yoki 754) millimetr simob ustuniga teng, deb qo‘yiladi.

Boshlang‘ich meridian

Geografik uzunliklarni hisoblash va minta­qa vaqtini aniqlash uchun meridianlardan biri shartli ravishda boshlang‘ich yoki dastlabki deb qabul qilinadi.