Yuklanmoqda...

Quyi Amudaryo

 O’lka g’arbda Ustyurt bilan, janubi-g’arbda Turkmaniston bilan, sharqda Qizilqum bilan, shimolda Orol dengizi bilan chegaralanadi. 

Ustyurt

Ustyurt platosining faqat janubi-sharqiy qismi O‘zbekistonga qaraydi. 0‘zbekibtonga qaraydigan Ustyurt respublikamizning eng shimoli-g‘arbida joylashgan hudud hisoblanadi.