Suv - bu hayot

 Tabiat boyliklari orasida suv alohida o’rin tutadi. Chunki barcha tirik jonzotlar hayotining asosiy manbai suvdir. Suvsiz hayot bo’lishi mumkin emas. Hattoki ota bobolarimiz suvni toza
Yuklanmoqda...

Ichki suvlari

O’rta Osiyoda oqar suvlar juda notekis taqsimlangan. o‘lka maydonining salkam 70 foizga yaqin qismini egallagan tekisliklarda suv, daryolar juda oz. 
Yuklanmoqda...

Balandlik mintaqalari

 Yevrosiyo hududining deyarli yarmi tog‘lardan iborat. Tog‘lardagi balandlik mintaqalarining soni va turi ularning geografik o‘rniga, balandligiga, yo‘nalishiga, havo oqimlariga ro‘para
Yuklanmoqda...

Ustyurt

Ustyurt platosining faqat janubi-sharqiy qismi O‘zbekistonga qaraydi. 0‘zbekibtonga qaraydigan Ustyurt respublikamizning eng shimoli-g‘arbida joylashgan hudud hisoblanadi.