Aktinograf


Aktinograf – quyosh radiatsiyasi o`zgaruvchanligini qayd qilib boruvchi asbob.

Ogohlantirish! Agar matnda xato topsangiz, uni tanlash va Ctrl + boshqaruvini xabardor qilish Enter ni bosing.

Commentlar