Идет загрузка...

Sharqiy Yevropa

Sharqiy Yevropa tekisligi Yevrosiyoda eng yirik tabiiy-geografik o‘lkalardan biri bo‘lib, uning maydoni qariyb 4 mln kv. km ga teng. ...

Sharqiy Osiyo

Sharqiy Osiyo Xitoy davlatining sharqiy qismini, Koreya yarimorolini, Yapon va Filippin orollarini egallaydi. ...

Markaziy Osiyo

Markaziy Osiyo tabiiy-geografik o‘lkasi Osiyoning Markaziy qismini egallaydi. ...

Janubi-G‘arbiy Osiyo

Janubi-G‘arbiy Osiyo tabiiy-geografik o‘lkasi Arabiston yarimorolini egallaydi. ...

Janubiy Osiyo

Janubiy Osiyo Yevrosiyoning janubida joylashgan. ...

Old Osiyo

Old Osiyo o‘lkasi Kichik Osiyo yarimoroli, Armaniston va Eron tog‘liklarini o‘z ichiga oladi. ...

Yevrosiyo iqlimi

Yevrosiyo iqlimining xususiyatlari, hududining shimoldan janubga va g‘arbdan sharqqa qarab juda katta masofaga cho‘zilganligiga va okeanlardan keladigan havo massalariga va relyefiga bog‘liq. ...

Yevrosiyoning ichki suvlari

Ichki suvlarini yer usti va yer osti suvlariga bo‘lib o‘rganish mumkin. Ularning geografik joylashishi birinchi navbatda iqlim va relyefga bog‘liq.  ...

Geografik qobiqning chegaralari, xususiyatlari

Atmosferaning quyi qatlami — troposfera, litosferaning ustki g‘ovak qatlami, gidrosfera va biosferalarni o‘z ichiga olgan hamda  o‘zaro ta’sir etib turadigan yaxlit qobiq  Yerning geografik qobig‘i ...