XXI asrda paydo bo‘lgan davlatlar

Urushlarga yakun yasalib, diplomatiya ishga tushishi kutilgan XXI asrga kelib ham davlatlar va millatlar orasida hududiy ziddiyatlar davom etmoqda hamda yangi-yangi davlatlar paydo bo‘lishi hamon

Bilib qo'ygan yaxshi

O'zbekiston dunyo suv havzasiga chiqish uchun ikki mamlakat hududidan o'tishi kerak bo'lgan jahondagi ikki davlatdan biridir.