Идет загрузка...

Janubi-G‘arbiy Osiyo

Janubi-G‘arbiy Osiyo tabiiy-geografik o‘lkasi Arabiston yarimorolini egallaydi. ...

Janubiy Osiyo

Janubiy Osiyo Yevrosiyoning janubida joylashgan. ...

Old Osiyo

Old Osiyo o‘lkasi Kichik Osiyo yarimoroli, Armaniston va Eron tog‘liklarini o‘z ichiga oladi. ...

Тopografik xaritalar

Yer yuzasining kichik qismini tasvirlovchi yirik masshtabli (1:200 000 va undan kattaroq) xaritalar topografik xaritalar deb ataladi. ...

Vaqt o‘lchovi. Soat mintaqalari. Тaqvimlar

Vaqt o‘lchovi Yerning o‘z o‘qi va Quyosh atrofida aylanishini kuzatishga asoslangan. Shuning uchun yulduz vaqti, Quyosh vaqti va boshqa vaqtlar ajratiladi. ...