Dunyo okeani va uning qismlari

Olimlarning fikricha, „okean" atamasi yunoncha „qirg‘oqsiz dengiz", „Yerni aylanib oquvchi buyuk daryo", degan ma’nolarni anglatadi. ...

Dunyo okeani tubining geologik tuzilishi, relyefi

Dunyo okeani tubi yirik litosfera plitalaridan tashkil topgan. Lekin ular materiklar bilan birga yaxlit litosfera plitalarini tashkil etganligi uchun materiklar nomi bilan ataladi.  ...

Строение поверхности

По особенностям рельефа территорию Узбекистана можно разделить на две части.  ...
    1 2