Geografiya: 2500 savolga 2500 javob

Ushbu nomdagi qo‘llanma oliy o‘quv yurtlariga kiruvchilar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, maktab o‘qituvchilari va o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan. ...

Dunyo bo`yicha savol-javoblar

Dunyo bo`yicha qiziq ma`lumotlar bilan tanishing! Misol: Faqat poytaxt uchun qurilgan uchta shahar nomlari nima? Kanberra, Ottava Vashington.  ...

Suv - obi hayot manbaidir

Yer paydo bo’libdiki, suv mavjud. Shuncha vaqt o’tsa ham nega suv tugamayapti? degan savol tug’uladi albatta. ...

Xarita va masshtab

  135°, 0°, 270°, 45°, 225°, 315°, 360°li azimutlar gorizontning qaysi tomonlariga to'g'ri keladi? Janubi-sharq, Shimol, G'arb, Shimoli-sharq, Janubi-g'arb, Shimoli-g'arb, Shimol.     ...

Savol-javoblar o`yini uchun ma`lumotlar

1. Nima pastga qarab o'sadi? Muz sumalaklari. 2. Nima barcha tilda gaplashadi? Aks-sado. 3.  Qanday joyda shaharlar uysiz, daryolar suvsiz bo'ladi?  Xaritada.    ...

O`zbekistonga oid qiziqarli savol-javoblar

Mamlakatimizga tegishli qiziqarli savol-javoblar bilan tanishing? Misol: Seryog'in joy - Omonqo'ton (Samarqand viloyati, bir yilda 881 mm yog'in yog'adi). ...

Payoz Musayev

Davlat ta’lim standartlari, o’quv dasturlari, "Maktab geografiya darsliklarini yaratish mezonlari” kabi ilmiy ishlari muallifi  ...

Gidroelektr stansiyalar

O‘zbekistonda elektrlashtirish ishlari XX asrning ikkinchi choragidan boshlangan.  ...

O‘lik dengizi o‘likmi?

O‘lik dengiz Falastin, Iordaniya va Isroil o‘rtasida joylashgan turg‘un sho‘r ko‘ldir. ...
    1 2