Идет загрузка...

Magnitograf

Magnitograf – yer magnit maydoni o`zgarishlarini uzluksiz qayd etib boruvchi asbob. ...

Inklinometr

Inklinometr– burg` qudug`ini qiyalik burchagini va qiyshayish yo`nalishini aniqlash, uni to`g`ri burg`ilayotganligini nazorat qilish asbobi. ...

Balasomer

Balasomer - yer sirtini yoki atmosferadagi istalgan nuqtaning radiatsiya balansini o`lchovchi asbob. ...