Sharq Arastusi yoki "Ikkinchi muallim” nomiga kim sazovor bo`lgan?

Javob: Abu Nasr Farobiy

Qaysi sayyoradagi krater nomiga Alisher Navoiy nomi qo'yilgan?

Javob: Merkuriy

Qaysi mamlakatda saylovlar Internet orqali amalga oshiriladi?

Javob: Estoniya

Tinch okeani

Bu bo`lim orqali Siz Tinch okeaniga oid statistik va boshqa qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. ...

Atlantika okeani

Bu bo`lim orqali Siz Atlantika okeaniga oid statistik va boshqa qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. ...

Hind okeani

Bu bo`lim orqali Siz Hind okeaniga oid statistik va boshqa qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. ...

Shimoliy muz okeani

Bu bo`lim orqali Siz Shimoliy Muz okeani oid statistik va boshqa qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. ...

Afrika

Bu bo`lim orqali Siz Afrika materigiga oid statistik va boshqa qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. ...

Avstraliya va Okeaniya

Bu bo`lim orqali Siz Avstraliya va Okeaniyaga oid statistik va boshqa qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. ...

Antarktida

Bu bo`lim orqali Siz Antarktidaga oid statistik va boshqa qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. ...

Janubiy Amerika

Bu bo`lim orqali Siz Hind okeaniga oid statistik va boshqa qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. ...

Shimoliy Amerika

Bu bo`lim orqali Siz Shimoliy Amerikaga oid statistik va boshqa qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. ...