Идет загрузка...

Firdrix Ratsel va geosiyosat

XIX asrning ikkinchi yarmida nemis olimi Fridrix Ratsel (1844-1904) birinchi bo‘lib dunyoga geosiyosiy nigohning (qarashning) asosiy yo‘nalishlarini ishlab chiqdi. ...

O`zbekistonning geosiyosiy o`rni

1991-yilda sobiq Ittifoqning parchalanib ketishi uning asosida qator mustaqil suveren davlatlarning, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasining vujudga kelishiga sabab bo‘ldi. ...

Hozirgi zamon geosiyosiy muammolari

Sayyoramizda ikki qutbli dunyoning o‘rniga bir qutbli dunyoning paydo bo‘lishi unda mavjud muammolar sonining sezilarli darajada kamayishiga olib kelmadi.  ...